Regulamin internetowej kwiaciarni Kwiatostacja

Właścicielem sklepu internetowego www.kwiatostacja.com jest Kwiatostacja s.c. J. Dzidek, M.  NIP: 6762399297, REGON 120937900,  z siedzibą w Krakowie. Pełny adres: 30-347 Kraków, ul. Kapelanka 15. Adres e-mail: info@kwiatostacja.pl, tel: +48 606 119 445

Korzystanie ze sklepu jest jednoznaczną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

Warunki zamówienia

Kwiaciarnia Kwiatostacja  doręcza kwiaty i upominki do dowolnego miejsca w Krakowie oraz gminach bezpośrednio graniczących z miastem zapewniając wysoką jakość realizowanych zamówień i terminowość dostawy.
Wszystkie zamówienia składane w kwiaciarni internetowej są obowiązujące. Zamówienie będzie uznane za wiążące od momentu jego potwierdzenia.
Zamówienia w sklepie składane są za pomocą formularzy zamówień dostępnych na stronie sklepu.  Zamówienie można złożyć również telefonicznie lub osobiście. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną zostanie potwierdzone mailem.
Cena dostarczenia kwiatów uwidoczniona jest w formularzu zamówienia i zgodna z cennikiem dostępnym na stronie
Wszystkie ceny podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dołączenia bilecika do bukietu.
Mogą zamówić Państwo kompozycje według własnego pomysłu (opis bukietu), można dostarczyć zdjęcie i poprosić o wycenę indywidualną.

Doręczanie upominków

Upominki i słodycze są dostarczane tylko i  wyłącznie z kwiatami. Kwiaciarnia KWIATOSTACJA nie prowadzi sprzedaży wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz kawy oddzielnie. Usługa polega na zakupieniu i dołączeniu wybranego przez Państwa produktu do kwiatów.

Staramy się, by wygląd zamawianej kompozycji nie odbiegał od tego, co Państwo widzą na zdjęciu. Z uwagi jednak na sezonowość kwiatów i konieczność terminowego dostarczenia ich, zastrzegamy sobie prawo zmiany jednego składnika tak, by nie naruszyć koncepcji całości.
W wypadku konieczności większych zmian będziemy się starali uzyskać od Państwa akceptację takowych i nigdy  nie zrobimy ich bez zgody Państwa.
Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.
Kwiatostacja zastrzega możliwość odrzucenia zamówienia jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawiera ono treści obraźliwe, zniesławiające lub naruszające czyjąś godność.

Terminy oraz obszar realizacji zmówień

Zamówienia realizujemy  po zapłaceniu przez klienta wartości zamówienia. W celu przyspieszenia realizacji zamówienia możliwe jest przesłanie potwierdzenia zapłaty mailem. Standardowo doręczamy kwiaty na terenie miasta Krakowa oraz nasŧępujących miejscowości bezpośrednio graniczących z Miastem Kraków: Balice, Bibice, Brzyczyna, Cholerzyn, Golkowice, Grabówki, Jeziorzany, Kopanka, Kryspinów, Libertów, Lusina, Modlnica, Modlniczka, Pękowice, Piekary, Rząska, Skawina, Sygneczów,, Szczyglice, Ściejowice, Węgrzce, Wieliczka, Wrząsowice, Zielonki. Nie doręczamy kwiatów do innych lokalizacji.
W takie dni jak Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki dostarczamy kwiaty tylko na terenie Krakowa.

Kwiaciarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji zamówienia wynikające z podania przez zamawiającego błędnych danych.

Godzina doręczenia jest orientacyjnym czasem realizacji. Kwiaciarnia nie gwarantuje terminowych dostaw w dniach 14.02 (Walentynki), 08.03 (Dzień Kobiet) oraz 26.05 (Dzień Matki)
Zamówienia z terminem dostarczenia w sobotę i niedzielę przyjmowane są do godz. 19 w piątek, w inne dni tygodnia do godz. 19 dnia poprzedzającego termin realizacji zamówienia.

Istnieje możliwość realizacji zamówienia w dniu jego złożenia tylko po telefonicznej konsultacji z obsługą kwiaciarni.

W przypadkach szczególnych (np. śluby, pogrzeby) prosimy o ustalenie konkretnej godziny z obsługą kwiaciarni.

Płatności

Preferujemy następujące formy płatności:

– Płatność ONLINE za pośrednictwem eService*

– Płatność ONLINE za pośrednictwem Paynow**

– Przelew bankowy na konto kwiaciarni

– Płatność kartą w kwiaciarni

– Gotówka przy odbiorze

– Gotówka w kwiaciarni

Warunki rozwiązywania umów

Umowy zawarte zdalnie pomiędzy Klientem a firmą Kwiatostacja s.c. J. Dzidek, M. Kłodnicka mogą zostać rozwiązane do momentu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę. Po wykonaniu świadczenia umowa nie może być rozwiązana zgodnie z zapisami USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA z dnia 30 maja 2014 roku.
 

Reklamacje i zwroty

Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone jeśli zostaną zgłoszone w ciągu 24 godzin od daty realizacji zamówienia. W przypadku gdyby Kwiatostacja nie była w stanie zrealizować zamówienia z własnej winy, zwróci klientowi  pełną wartość zamówienia. Jeśli odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, Kwiatostacja nie ponosi winy i zlecenie traktuje jako zrealizowane. Kwiaty jako produkt niefabrykowany oraz o krótkim terminie użycia nie podlegają zwrotowi. Zwrotowi nie podlegają również odpieczętowane produkty spożywcze oraz torty i ciastka.

Ochrona prywatności

Wszelkie dane osobowe przekazane przez klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i prawem polskim. Informacje przekazane przez klienta są wykorzystywane jedynie w celu realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim. Szczegóły polityki prywatności dostępne są w zakładce Polityka prywatności.

____________

* – Centrum Usług Płatniczych eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa gwarantuje bezpieczeństwo transakcji online.

** – System płatności elektronicznych online obsługiwany przez mBank

 
 
Scroll to Top